- -
UPV
 
Decàleg d’una intervenció oral exitosa
Promoció lingüística i cultural Gandia Assessorament virtual Decàleg d’una intervenció oral exitosa  ...

1. Elaboreu un discurs clar, ordenat. Llegiu diverses vegades el text i subratlleu les paraules més complicades.

2. Contextualitzeu i organitzeu el discurs en parts. Introducció, desenvolupament i conclusió.

3. Cohesioneu el text. Des de l'inici fins al final manteniu un ritme constant durant la vostra intervenció.

4. Reguleu la densitat informativa. Centreu-vos en una idea, eviteu la repetició de paraules o frases.

5. Empreu connectors discursius, paraules que organitzen les idees del discurs.
        Per iniciar intervencions (Parlaré en primer lloc de...)
        Per introduir incisos (Per exemple...)
        Per estructurar el discurs: (En primer lloc...)
        Per reprendre un tema: (Assenyalava que...)
        Per establir relacions lògiques: (Deduïm doncs...)
        Per concloure: (Per acabar...).

6. Eviteu l'ús de castellanismes o barbarismes com a connectors: "Bueno", "Pues", "Vale". Eviteu les fórmules buides, com "eh?", "eheeem", "aleshores", "no?"

7. Capteu l'atenció a través del contacte visual. Combineu els tres tipus de mirada, Feu que tothom se senta mirat. Eviteu mirar al buit, a terra o al sostre, així com perdre el contacte visual.

8. Expresseu-vos amb claredat, en un ritme fluid, mitjançant el to expressant tota mena d'emocions.

9. Pronuncieu les síl·labes amb claredat, pareu atenció en l'obertura de les vocals i la sonoritat de les consonants.

10. Feu ús de gestos il·lustradors (produïts amb sincronia amb la parla, aporten èmfasi) i reguladors (assenyalen i guien el torn de paraules) Eviteu els adaptadors (manifestacions externes d'estats d'ànim i d'emocions).

EMAS upv