- -
UPV
 
Col·leccions

Fons Bibliogràfic:

La col·lecció de la Biblioteca de la ETSE Industrials, inclou els documents de la Bibliografia Recomanada de les titulacions d'Escola, monografies especialitzades per al desenvolupament de la docència i la investigació en Enginyeria Industrial, llibres d'aprenentatge d'idiomes, obres de referència, Projectes Fi de Carrera, etc. Tot aquest material, es pot localitzar a través de PoliBuscador.

Encara que es poden traure en préstecs documents de qualsevol biblioteca de la UPV, es pot realitzar una cerca únicament en la col·lecció de la Biblioteca d'Industrials, filtrant a PoliBuscador, per Catàleg > Biblioteca d'Industrials.

El fons bibliogràfic està organitzat per matèries. A cada grup de matèries li correspon un armari (prestatgeria o conjunt de prestatgeries en els quals es disposen els llibres de la mateixa matèria). L'ordre dels llibres dins de cada armari segueix la seqüència dels números currens. Cada armari té una seqüència independent.
Pots consultar en l'enllaç els armaris en els quals està organitzada la col·lecció.

Projectes Final de Carrera. Aquests documents són de només consulta, no es poden prestar ni fotocopiar. Tota la informació sobre els PFC la pots consultar en el següent apartat.

Localitzaciò en la Biblioteca:

Per a buscar la informació que es necessite s'ha de consultar el PoliBuscador fitant pel filtre catàleg des dels ordinadors de la biblioteca o des d'un ordinador extern, a través d'Internet. Una vegada s'ha trobat un llibre per a localitzar-lo en la biblioteca s'ha de conèixer la signatura (formada per l'armari, el número d'ordre dins de l'armari i una lletra que identifica la biblioteca en concret, en el cas de l'ETSEI és la lletra I).Una vegada trobat un llibre per a localitzar-ho en la biblioteca cal conèixer la seua signatura, formada per una lletra que identifica la biblioteca en concret, en el cas de la ETSEI és la lletra I, l'armari i el nombre d'ordre dins de l'armari.

La majoria de la col·lecció es troba en les prestatgeries que hi ha a l'entrada de la biblioteca (al costat dels ordinadors de consulta).

Biblioteca Digital a PoliBuscador:

Des de PoliBuscador es pot localitzar de manera simultània documents en paper, que es troben a les Biblioteques de la UPV, així com diferents articles, revistes, llibres, treballs fi de grau, etc. electrònics, que estan subscrits a text complet o que són d'accés gratuït en Internet.

Per a buscar únicament en la col·lecció electrònica, des de PoliBuscador es pot filtrar per Biblioteca Digital. A més, des de fora de la UPV, es pot accedir a tots aquests recursos, instal·lant la VPN.

La col·lecció electrònica està formada per:

Llibres electrònics: Tenim accés a llibres electrònics de diferents portals, més destinats a l'estudi, com ODILO, Dawsonera o IngebooK, com a portals més orientats a la invetigació, com SpringerLink o ScienteDirect, per a més informació sobre el funcionament de cada portal, es pot consultar la següent Biblioguia.

Revistes electròniques: Es poden localitzar alfabèticament, per títol o ISSN a través del següent formulari de cerca. A més ací tenim el llistat de revistes-e especialitzades en Enginyeria.

Bases de dades: Des de Polibuscador, Bases de dades, es pot veure el llistat de Bases de dades a les quals dona accés la Biblioteca, podent filtrar per materia. A destacar està la base de dades de:

  • Aernormás: que permet l'accés a text complet de totes les normes UNE.

  • IEEE Xplore: especialitzat en Enginyeria elèctrica i electrònica

  • Visible Body: un recurs especialitzat en Anatomia, molt útil per a l'estudi en Enginyeria Biomèdica.

  • SCOPUS: Un recurs multidisciplinari que permet localitzar referències d'articles, a través de les cites que han rebut.

  • Web Of Science: Una altra Base de dades multidisciplinària que utilitza les cites bibliogràfiques, per a localitzar referències d'interés.

Riunet: És el Repositori institucional de la UPV, dins d'ell, podem trobar documents en obert (a text complet) o en tancat (Sense accés al contingut). Entre altres coses, podem trobar:


EMAS upv