- -
UPV
 
Serveis

CONSULTA EN SALA:

La col·lecció bibliogràfica és de lliure accés, excepte aquell material que per raons de protecció (CD-ROM, DVD...) es troba en el despatx de la biblioteca. Per a consultar els fons de la biblioteca no cal pertànyer a la comunitat universitària de la UPV. Tant des dels ordinadors de la biblioteca com des d'Internet es pot consultar PoliBuscador per a identificar i localitzar els materials disponibles, no sols de la biblioteca de la ETS d'Enginyers Industrials sinó de totes les biblioteques de la UPV.

Qualsevol dubte respecte a PolIbuscador podeu acceder a la Biblioguía d'Ajuda.

PRÉSTEC:

Per a poder accedir al servei de préstec és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària i presentar el carnet de la UPV o el DNI. La normativa que regula el préstec estableix els períodes de préstecs que varien segons el tipus d'usuari i la classe de document, tal com s'arreplega en la següent taula:

Usuaris

Tipus de documents

Període de préstec

Renovacions

Total de documents

Alumnes

PDI

PAS

Estudi

15 dies

Autorenovacions de 15 dies fins a un màxim de 4 mesos

En el cas de les pe.lícules, fin a 2 mesos

30 ítems (en totes les biblioteques)

Literatura

15 dies

Pel·lícules

7 dies

Departaments

Estudi

Curs acadèmic

0

65 ítems

Literatura

Curs acadèmic

Es consideren literatura les novel·les, els llibres de poesia, les lectures anivellades per a l'aprenentatge d'idiomes. Les pel·lícules tant de ficció com documentals, tenen un termini de préstec de 7 dies (3 si estan reservades) per a tots els usuaris.

En temps de vacances s'estableixen períodes de préstecs especials més amplis que s'anuncien amb la suficient antelació.

Els documents han de retornar-se en els terminis indicats, en cas contrari els usuaris tindran 1 dia de suspensió del servei de préstec, per dia de retard i per document, sense poder utilitzar el servei de préstec de qualsevol de les Biblioteques de la UPV, a més tampoc es podran renovar els materials que tinga prestats i ni realitzar reserves de documents.

Para més informació sobre els materials en préstec de les Biblioteques de la UPV es recomana la consulta de la següent taula

Pots veure en qualsevol moment els documents que tens prestats a través de PoliBuscador> La meua Biblioteca > Els meus Préstecs. Si necessites més informació, pots consultar la Biblioguia.

El personal docent i investigador pot sol·licitar en préstec materials de les Biblioteques UPV durant un curs acadèmic (fins al 30 de juny). Per això, és necessari presentar en la Biblioteca que contenga els fons, aquest formulari de petició. L'autorització del préstec estarà subjecta a criteris com nombre d'exemplars, nombre d'usos, etc.

Aquest préstec també es pot autoritzar per al personal adscrit a altres entitats, com Serveis UPV.

Els exemplars en préstec es autorenoven cada 15 dies un màxim de 4 mesos sempre que no estiga reservat per cap altre usuari o que no es tinga cap llibre pendent de retornar el període del qual de préstec haja vençut.

Per a renovar de forma manual es realitza des de PoliBuscador, una vegada identificat com a usuari (Enllaç d'Identificar-se de PoliBuscador), punxant en La meua Biblioteca > Préstecs, o des de la Intranet de la Universitat, mitjançant l'opció Serveis de biblioteca > La meua Biblioteca > Préstec.

Si necessites més informació, pots consultar la Biblioguia

S'utilitza per a reservar un document que ens interessa, es poden reservar fins a un màxim de 25 documents, s'accedeix des de Polibuscador, una vegada localitzat l'exemplar desitjat, punxant en, Reservar.

Quan el document està disponible per a arreplegar-ho es rep un missatge d'avís per correu i es reserva el document durant 2 dies hàbils durant els quals es pot arreplegar en el mostrador de la biblioteca. Si en rebre l'avís ja no necessita el document, pot esborrar la Reserva des de PoliBuscador, una vegada identificat, a través de La meua Biblioteca > Sol·licituds > Cancel·lar, o des de la Intranet de la Universitat, mitjançant l'opció Serveis de biblioteca > La meua Biblioteca.

Si necessites més informació, pots consultar la Biblioguia

NOVES ADQUISICIONS: Creacions d'alertes:

Existeix un apartat específic en la web, per a veure les novetats mensuals dels documents que van llegant a la Biblioteca ETSE Industrials

En la pàgina de Polibuscador, podem consultar les noves adquisicions de l'últim mes i última setmana, podent filtrar per Biblioteca amb els filtres situats a la dreta de la pantalla.

Per estar informat de les noves adquisicions de la biblioteca, pots crear alertes en PoliBuscador, a través dels canals RSS o per correu electrònic ens arribarà un missatge amb la informació dels nous documents que responguin a nostra l'alerta creada.

ADQUISICIÓ DE LLIBRES:

Qualsevol membre de la comunitat universitària (alumnes, professors, investigadors, PAS, etc.) pot recomanar la compra de materials bibliogràfics (monografies en qualsevol suport, material audiovisual, etc.) para qualsevol de les biblioteques i sales de la UPV.

Per a sol·licitar noves adquisicions, cal identificar-se en PoliBuscador. Es pot sol·licitar:

  • La compra d'exemplars de documents ja existents, una vegada cercat el document prement sobre la pestanyaSol·licituds i seleccionant l'opció Sol·licitud d'Adquisició.

  • La compra d'exemplars de documents nous a través de Polibuscador > La meua Biblioteca > Nova adquisició, emplenant les dades del recurs que es desitja sol·licitar.

L'usuari pot informar-se de l'estat de la seua sol·licitud entrant en Polibuscador > La meua Biblioteca > Sol•licituds > Llista de Sol.licituds.

INFORMACIÓ BIBLIOGRÁFICA I DE REFERENCIA:

El personal de la Biblioteca atendrà qualsevol dubte o sol·licitud d'informació presencialment, per telèfon o a través d'internet (Correu electrònic, Xat o el formulari de la Biblioteca Respon)

A més, la Biblioteca ofereix el servei de Cita Previa, en el qual un bibliotecari ajudarà a resoldre necessitats d'informació de manera més extensa i especialitzada.

Una de les principals funcions de la Biblioteca, és ajudar al fet que la comunitat universitària desenvolupe Competències Informacionals, com a cerca, utilització i gestió de la informació. Per a açò col·labora i participa en:

  • Sessions de formació sobre serveis o recursos de la Biblioteca
  • Cursos i tallers de l'ICE o del CFP
  • Sessions a la carta, previsa sol·licitud dels professors

A més, es realitzen materials i guies especialitzades per a alumos i investigadors.


EMAS upv