- -
UPV
 
Treballs acadèmics (PFC, TFG y TFM)
Biblioteca de la ETS de Ingenieros Industriales Treballs acadèmics (PFC, TFG y TFM)  ...

INTRODUCCIÒ

Existeixen diferents tipus de treballs acadèmics:

Projectes Fi de Carrera (antigues titulacions): Segons la normativa de l'ETSIE, només es permet la consulta a membres de la comunitat universitària, de PFCs presentats durant els 10 últims anys, i dins de la Sala de la Biblioteca ETSE Industrials, sempre que no siguen projectes confidencials. Segons el seu format es divideixen en:

Resultado de imagen de LIBRO

PFCs en paper: En estar fóra de la sala de la Biblioteca, no es poden consultar en el moment i cal reservar-los des de PoliBuscador.

PFCs en electrònic: Es poden consultar en el moment, en l'ordinador de Projectes, situat en la sala de la Biblioteca.

Treballs de final de Grau i Treballs de final de Màster (Noves titulacions): Es poden accedir a través de Riunet, des d'Internet, i fins i tot descarregar el text complet, en el cas que pertanguen a la col·lecció d'Accés Obert.

ANTIGUES TITULACIONS (PFC)

PFC en paper, poden ser Consultables o Confidencials: en el cas de ser consultables, es localitzen i reserven a través de PoliBuscador.

Guia de Com Localitzar PFC en paper i Reservar-los.

Accedeix a la llista de PFC en paper per titulació:

Enginyer Industrial

Enginyer d'organització Industrial

Enginyer químic

Enginyer de Materials

Enginyer d'Automàtica i Electrònica Industrial

PFC en electrònic, Consultables o Confidencials: tots ells estan en la col·lecció d'accés tancat de Riunet, per tant, no són accessibles a text complet a través d'Internet, els PFC consultables, poden visulaizarse en l'ordinador de PFC, situat en la sala de la Biblioteca ETSEI

Guia de Com localitzar i consultar un PFC en electónico, pàgina 5

Accedeix a la llista de PFC en consultables en electrònic per titulació:

Enginyer Industrial

Enginyer d'organització Industrial

Enginyer químic

Enginyer de Materials

Enginyer d'Automàtica i Electrònica Industrial

NOVES TITULACIONS (TFG I TFM)

Són accessibles a través de Riunet, des d'Internet, poden estar en la col·lecció d'accés en obert o en tancat.

Guia de Com localitzar i consultar TFG o TFM en Riunet

Acceso abiertoCol·lecció en obert: permet la descàrrega dels TFG i TFM a text complet des d'Internet.

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria d'Organització Industrial

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria de l'Energia

Grau en Enginyeria Biomèdica

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Màster Universitari en Enginyeria Química

Màster Universitari en Direcció i gestió de Projectes

Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament

Màster Universitari en Construccions i Instal·lacions Industrials

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica

Màster Universitari en Tecnologia energètica per al desenvolupament Sostenible

IconCol·lecció en tancat: Són treballs confidencials, només es pot consultar les dades bàsiques com: títol, autor, paraules clau, resum...

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria d'Organització Industrial

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria de l'Energia

Grau en Enginyeria Biomèdica

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Màster Universitari en Enginyeria Química

Màster Universitari en Direcció i gestió de Projectes

Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament

Màster Universitari en Construccions i Instal·lacions Industrials

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica

Màster Universitari en Tecnologia energètica per al desenvolupament Sostenible


EMAS upv