- -
UPV
 
Información general

La biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials forma part de la xarxa de biblioteques de la UPV i té com a objectiu facilitar l'accés a la informació científica i cultural, mitjançant la conservació, l'increment i la difusió dels fons bibliogràfics documentals i audiovisuals de la Universitat.

Equipament

 • La biblioteca disposa d'una superfície de 500 metres quadrats i 232 llocs de lectura.30 d'ells d'estudi individual

 • Cinc ordinadors per a la consulta al catàleg.

 • Dos ordinadors per a biblioteca digital.

 • Taules electrificades.

 • Sistema antifurts.

Usuaris

La biblioteca està oberta a la consulta del públic en general, però només els membres de la comunitat universitària de la UPV i aquells que disposen d'acreditació UPV poden fer ús de tots els serveis que es presten.

Horari

De dilluns a divendres, de 8:00 a 21:00 hores. En períodes vacacionals i en el mes de Juny i Juliol es modifiquen horaris, consultar la pàgina de novetats per a saber l'horari establert.

Normes d'obligat compliment per a la Biblioteca

 • S'ha de mantindre silenci.

 • Cal desconnectar els telèfons mòbils abans d'entrar en la biblioteca.

 • No es pot entrar menjar ni beguda, tan sols aigua.

 • Està prohibit fumar.

 • Els llibres consultats s'han de tornar al seu lloc en la prestatgeria.

 • Cal mantindre les talules netes.

 • S'ha d'utilitzar i cuidar el material com si fóra propi.

 • No es poden reservar llocs d'estudi.


EMAS upv