- -
UPV
 
Revistes de Col·legis Professionals
Alzada
Revista del COAAT de Granada
Boletín COAATA
Butlletí del Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació d'Alacant
Cercha
La revista Cercha és l'òrgan d'expressió del «Consejo General de la Arquitectura Técnica de España»
DI*
Revista del Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d'Interior de la Comunitat Valenciana. Últim nombre publicat de l'any 2012
Jácena
Revista del COAAT de Jaén. A partir del nombre 61 està disponible online, l'últim nombre publicat es el 63 (2011). Des del nombre 40 al 60 están a la Biblioteca en format imprés.
Noticias CAAT
Revista del CAATIE de València
Tag
Revista institucional del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona
Revista Tecnológica Anexo
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España

EMAS upv