- -
UPV
 
Nous usuaris
Sala de lectura

Les biblioteques UPV. La biblioteca de l'ETS d'Eng. d'Edificació.
Guia per a nous usuaris.

Cerca d’ informació:
PoliBuscador. Portal d'accés als recursos electrònics i impresos de les Biblioteques UPV. També dóna accés a l'espai personal per a gestionar les funcions d' usuari La meua biblioteca i Preferits.
Com faig una cerca
Com busque: bibliografia recomanada, normes UNE, una revista electrànica, un Treball de fi de grau.

Serveis bàsics:
El servei de préstec de documents està disponible a qualsevol dels taulells de les biblioteques UPV. Es poden portar en préstec fins a 30 documents. Tipus de préstec. Altres serveis:
Renovació de préstecs
Reserva d'un llibre
Sol·licitud d'un llibre en compra
Préstec de portàtils. Informació sobre les condicions i normativa del préstec. Accés al formulari d'inscripció en el servei i programari instal·lat als PC i Mac
Préstec interbibliotecari

Col·leccions:
Normes UNE
Revistes impreses disponibles en la Bib. d'Eng. d'Edificació. Revistes electròniques (llistats A-Z). Totes les revistes són accessibles a través de PoliBuscador.
Bases de dades
Llibres electrònics. Es pot accedir als llibres electrònics a través de PoliBuscador. A continuació, s'enumeren una sèrie de plataformes d'e-books :

Plataformes de llibres electrònics

Dawsonera

Ebsco e-book collection

Ingebook

Proquest e-book central

Science direct

Springer

Willey online library

Odilo

  • Adobe Digital Editions (ADE), és el programari necessari per a la descàrrega de llibres electrònics des d'alguna de les plataformes esmentades. Guia d'ADE.

  • Portabilitat de contingut. Per a llegir els llibres descarregats en diferents dispositius, s'han d'autoritzar els equips/dispositius amb Adobe ID.

  • La plataforma d'Odilo, té, per a descàrregues en mòbils i tauletes, l'app BUVAL d'Odilo.

Resoldre dubtes:
Als taulells de les biblioteques UPV s'atenen les consultes d'informació presencials o telefòniques. També es poden resoldre les dubtes de manera autònoma amb les Frequently asked questions (FAQ) o bé dirigir-vos telemàticament al servei d'informació bibliogràfica a través de PoliConsulta o el Chat de la biblioteca:
FAQ
La Biblioteca Respon. PoliConsulta
Chat. El servei de chat está disponible des de la pàgina web de la biblioteca i des de PoliBuscador. Obert de 10h a 18h.

Espais d'estudi:
Els espais d'estudi i treball de cadascuna de les biblioteques UPV: salas d'estudi individual, cabines de treball en grup, etc.

Horaris:
Calendaris de les biblioteques UPV.


EMAS upv