- -
UPV
 
Importància de la signatura científica i els indicadors
Biblioteca de la ETS de Ingeniería del Diseño Píldoras informativas Importància de la signatura científica i els indicadors  ...

La signatura científica i els identificadors són elements per garantir la identificació unívoca de l'autoria d'un treball científic. Això és important perquè garanteix la visibilitat de la carrera investigadora de l'autor o autora.

La signatura científica

És la que utilitza l'investigador per signar els seus treballs, de manera que l'identifica i el distingeix d'altres autors. Cada autor ha d'utilitzar una signatura única, composta pel seu nom preferit o nom bibliogràfic únic i pel nom normalitzat de la seva institució o institucions.

La UPV va publicar el 2008 les normes per a la publicació dels resultats científics a la Universitat Politècnica de València en què queda establerta que els autors han d'incloure sempre el seu nom i afiliació institucional seguint les pautes que conté aquesta norma.

Els identificadors científics

Són identificadors únics que permeten gestionar la identitat professional de cada investigador, distingint-los d'altres investigadors i associant de forma inequívoca el seu treball.

Els identificadors d'autor permeten:

  • Normalitzar el nom i filiació
  • Corregir errors d'identificació en noms d'autor o d'institució
  • Agrupar totes les publicacions d'un mateix autor
  • Facilitar la recuperació i difusió les publicacions
  • Augmentar la visibilitat
  • Obtenir estadístiques de la producció científica i almétricas
  • Enllaçar entre diferents perfils d'autor
  • Contactar amb altres investigadors afins

Els identificadors científics més utilitzats són ORCID ID, Publons-Researcher ID y Scopus ID.

Per a més informació pots consultar la Biblioguía sobre identificadors i signatura científica.


EMAS upv