- -
UPV
 
LIbros electrónicos
Biblioteca Central Col·leccios LIbros electrónicos  ...

LLIBRES ELECTRÒNICS

La col·lecció de llibres electrònics de la Biblioteca UPV reuneix més de 100.000 títols consultables a través del Polibuscador o també directament des dels portals de llibres electrònics.

Algunes editorials de llibres electrònics imposen unes determinades condicions referents a la descàrrega, la impressió, la còpia, etc. Per això és recomanable consultar els usos permesos de cada llibre electrònic i les PMF.

COL·LECCIONS DE LLIBRES ELECTRÒNICS DE LA BIBLIOTECA UPV:

Odilo Odilo és una plataforma de llibres electrònics a través de la qual la Biblioteca de la UPV permet el préstec, reserva de títols, lectura en línia i descàrrega de llibres a l'ordinador, tablet o e-reader (aquest últim si és compatible amb el DRM d'Adobe). Disposem d'una col·lecció de quasi 6000 títols d'intercanvi científic de les editorials espanyoles i una col·lecció d'oci..

La Biblioteca online ENI La Biblioteca Online ENI és una plataforma que dóna accés al més de 200 llibres en castellà especialitzats en informàtica publicats per l'editorial ENI. S'actualitza mensualment per a incorporar totes les novetats..

INGeBOOK INGeBOOK és un portal de llibres electrònics multidisciplinar de les editorials McGraw-Hill, Pearson, Reverté i García Maroto. La UPV dóna accés a més de 200 títols en castellà d'enginyeria, química, medi ambient, informàtica, etc.

Safari Books OnlineSafari és una plataforma que dóna accés a més de 40.000 llibres electrònics, vídeos i tutorials sobre informàtica, negocis, tecnologies de la informació i habilitats per a la gestió de les editorials més importants del sector como O'Reilly, Pearson, Packt, etc.

Science Direct Ebooks és una plataforma que dóna accés a les publicacions de Elsevier, una de les principals editorials científiques i acadèmiques. El seu contingut és multidisciplinari: Física i Enginyeria, Ciències de la vida, Ciències de la salut, i Ciències socials i Humanitats. Està classificat en 24 àrees temàtiques. Inclou milers de revistes i llibres, recuperables també per article i capítol de llibre. ​

SpringerLink eBooks SpringerLink és un dels portals d'informació científica més importants. Dóna accés a revistes i llibres de ciència, tecnologia, medicina, humanitats i ciències socials. La seua col·lecció de llibres electrònics inclou milers de títols (monografies, manuals, obres de referència, sèries de llibres...) de les editorials Springer, Palgrave McMillan, BioMedCentral, Adis i Apress.

Wiley Online Library Ebooks és un portal multidisciplinari de llibres electrònics de l'editorial Wiley que ofereix llibres de Química, Tecnologia dels aliments, Ciència dels materials, Física, Enginyeria, Matemàtiques i Estadística, Ciències de la salut, Ciències de la vida i Ciències de la terra..


EMAS upv