- -
UPV
 
Més serveis

·

·

ALTRES SERVEIS

·

CABINES D'ESTUDI

La Biblioteca de Camins disposa de 4 cabines per a estudi en grup dotades de monitor per a connexió a portàtils. L'ús de les cabines està limitada a un mínim de tres persones i un màxim de huit.

El préstec de la cabina es realitza en el taulell d'informació a persones amb carnet UPV.

·

ADQUISICIÓ DE LLIBRES

Els usuaris poden sol·licitar la compra de títols que no estan a la biblioteca, edicions distintes d'obres que la biblioteca ja té o la compra d'exemplars ja existents si considera que no n'hi ha prou

Per a sol·licitar noves adquisicions, cal identificar-se en Polibuscador. Es pot sol·licitar::

  • La compra d'exemplars de documents existents, punxant la pestanya Sol·licituds d'un registre bibliogràfic i sel·leccionant l'opció Sol·licitud d'adquisició.

  • La compra d'exemplars de documents nous, a través de Polibuscador > La meua Biblioteca > Nova adquisició, emplenant les dades del recurs que es desitja sol·licitar.

L'usuari pot informar-se de l'estat de la seua sol·licitud entrant en Polibuscador > La meua Biblioteca > Sol·licituds > Llistat de sol·licituds

·

INFORMACIÓ I REFERÈNCIA

Vos ajudem en la realització de recerques bibliogràfiques en el polibuscador i en catàlegs no propis de la UPV i a resoldre les vostres peticions d'informació.Pregunteu al bibliotecari/a

A més teniu en La Biblioteca Respon un servei d'informació en línea en què atenen consultes bibliogràfiques i de referència, i també preguntes relatives a l'ús dels recursos i serveis que ofereix la Biblioteca.

·

FORMACIÓ D'USUARIS

La Biblioteca organitza cursos i sessions per a publicitar els recursos de la Biblioteca i ajudar als usuaris a millorar les seues habilitats de recerca d'informació.

Si penseu que seria necessari donar alguna sessió formativa en aspectes relacionats amb la biblioteca de la ETS de Camins, Canals i Ports feu-ho mijançant Policonsulta


EMAS upv