- -
UPV
 
Préstec

·

·

PRÉSTEC

Per a tindre accés al servei de préstec és necessari pertànyer a la comunitat universitària i presentar el carnet de la UPV o DNI.

Consulteu detalladament els tipus de préstec a domicili.

En els períodes de vacances s'establiran préstecs especials que es prolongaran durant tot el període no lectiu.

Restriccions d'ús

Les restriccions d'ús a aplicar en cas de devolució tardana d'jemplares serà de:

  • 1 dia por cada dia de retard y cada exemplar.

  • En el cas de portàtils la restricció será de 4 dies por cada dia de retard.

Els dies que la Biblioteca está tancada no conten.

Préstec a entitats UPV

Les entitats de la UPV poden sol·licitar el préstec de fins a 50 exemplars d'estudi i 15 de la resta durant un curs acadèmic (fins el 30 de juny). Per a això, n'hi ha prou d'emplenar el formulari de petició signat pel director del department i presentar-lo a la biblioteca en què estiguen disposats els fons. Es poden omplir tants formularis com calga. En el cas de entitats, como ara serveis, cal posar-se en contacte directament amb la Biblioteca Central o amb la del Campus/Escola corresponent.

Renovacions

Els exemplars en préstec es poden renovar fins a 4 mesos, sempre que cap usuari no l'haja reservat prèviament i no es tinga cap exemplar amb el termini de préstec vençut.

Les renovacions es realitzen a través de Polibuscador > Mi biblioteca > Préstecs > Renovar o des de la Intranet de la Universitat, mitjançant l'opció Serveis de Biblioteca > La meua biblioteca > Préstec.

Reserves

S'utilitza per a reservar un document que es troba prestat, es poden reservar fins a un màxim de 25 documents. A aquesta utilitat s'accedeix des de PoliBuscador, i una vegada heu localitzat l'exemplar desitjat, punxeu en Sol·licituds, Reservar.

Quan el document torne a la biblioteca, rebreu un missatge d'avís per e-mail.

El document serà reservat durant dos dies abans de la formalitzatció del préstec, però si ja no hi esteu interessats podeu esborrar la reserva des de PoliBuscador, una vegada identificats, a través de La meua Biblioteca > Sol·licituds > Cancel·lar, o des de la Intranet de la Universitat, mitjançant l'opció Serveis de biblioteca > La meua Biblioteca.


EMAS upv