- -
UPV
 
Consulta de fons

·

CONSULTA DE FONS

Tot el material es troba en lliure accés excepte aquell que per raons de protecció es troba dipositat al despatx de la biblioteca. Per consultar els fons de la biblioteca no és necessari pertànyer a la comunitat universitària de la UPV.

La consulta i localització dels diversos materials es realitza des del Polibuscador (el nou catàleg)

Els àmbits en Polibuscador

Els àmbits del Polibuscador defineixen on el sistema ha de realitzar la recerca. Podeu restringir/canviar l'àmbit de recerca predeterminat, només heu de seleccionar quasevol de les opcions oferides en el desplegable de la caixa de recerca que s'obrin al punxar en la lupa.

·

Els àmbits disponibles són:

 • Tot: recerca simultània en tots els àmbits compresos;

 • Totes les biblioteques UPV: llibres i revistes impreses, material audiovisual, material per a préstec (ordinadors portàtils, espais de treball, etc.) localitzats a les biblioteques UPV;

 • Primo Central: base de dades comercial que conté 400 milions de registres procedents de desenes de milers de revistes, repositoris externs, etc. Algunes d'aquestes revistes estan contractades per la UPV, per tant, teniu accés al text complet;

 • Riunet: el repositori institucional de la UPV que recull la producció acadèmica de la Universitat. Així, hi podeu trobar una col·lecció d'objectes d'aprenentatge i una altra de tesis doctorals;

 • Revistes-e: revistes electròniques subscrites per la UPV;

 • Llibres-e: llibres electrònics subscrits per la UPV.

 • Bases de dades: subscrites per la UPV però també algunes gratuïtes.

·

SERVEIS PERSONALITZATS EN POLIBUSCADOR

Quan estem identificats, polibuscador ens dóna les següents opcions:

·

PREFERITS:

 • Cerques guardades: Pots guardar consultes per a executar-les en posteriors sessions i crear alertes sobre les mateixes.
 • Registres guardats: Permet guardar documents del nostre interés per a posteriors consultes

·

·

LA MEUA BIBLIOTECA:

 • Consulta els teus préstecs actuals i històrics
 • Renueva els teus préstecs
 • Consulta de restriccions dús i missatges
 • Fes un seguiment de les teues sol·licituts de compra

També accesible des de: Intranet UPV > Serveis Biblioteca > La meua Biblioteca

·

·

ALTRES OPCIONS:

 • Suggeriment de compra: Sol·licita la compra de documents que consideres d'interés
 • Préstec interbibliotecari: Sol·licita articles que no té la biblioteca UPV

·

·

BIBLIOGRAFÍA RECOMANADA

La bibliografia recomanada és un conjunt de documents que els professors recomanen als seus alumnes en cada una de les assignatures que impartixen durant el curs acadèmic. Tots aquests documents estan disponibles en la biblioteca.

Per a realitzar la cerca de documents de la bibliografia d'assignatureshaurem d'anar a Polibuscador i:

 1. Introduir en la caixa de cerca el nom de l'assignatura, el codi de l'assignatura o la Titulació de la cual cerquem documents.

 2. Seleccionar Bibliografia d'assignatures

Els resultats obtinguts podrem refinar-los des dels filtres de la columna dreta de la pàgina de resultats.


EMAS upv