- -
UPV
 
Treballs acadèmics

·

·

TREBALLS ACADÈMICS

Guia bàsica de TFG/M de Camins.

Guia per a elaborar una bibliografia bàsica d'un treball acadèmic.

.

PROJECTES DE FI DE CARRERA (PFC)

Els PFCs de l'Escola de Camins estan disponibles en CD-ROM des de l'any 2003 en la Biblioteca de Camins. Per a la consulta de projectes d'anys anteriors, en format paper, cal dirigir-se al mostrador d'informació.

Guia ràpida per a la cerca de PFCs en Polibuscador

Normativa sobre la consulta i l'ús de la informació dels treballs acadèmics en CD-ROM.

.

TREBALLS DE FI DE GRAU (TFG)

Els TFG de la Escola de Camins estan ubicats a Riunet i es pot acceder a ells tant des de Riunet com des de Polibuscador.

Guia ràpida per a la cerca de TFG/TFM en Riunet

Guia ràpida per a la cerca de TFG en Polibuscador

.

TREBALLS DE FI DE MASTER (TFM)

Els TFM de l'Escola de Camins estan en l'actualitat disponibles en CD-ROM en la Biblioteca de l'Escola, encara que previsiblement aquells que es presenten al final del curs 2014-15, estaran ja ubicats en Riunet

Guia ràpida per a la cerca de TFG/TFM en Riunet

Guia ràpida per a la cerca de TFM en Polibuscador

Masters que impartix l'Escola i dels que la Biblioteca de Camins té documents.


·

GEOUP4

GEOUP4 és un portal web que mostra en un mapa interactiu la geolocalització de la producció acadèmica dels repositoris de les universitats politècniques fundadores del projecte: UPC, UPCT, UPM i UPV i de les associades UC3M i UdG.

L'usuari pot consultar de forma geolocalitzada els diferents treballs i publicacions acadèmiques que tinguen relació amb el territori i accedir al document original de l'autor que es troba en els diferents repositoris de les respectives universitats.

Es pot així mateix des del menú desplegable filtrar per universitat o àrea temàtica.

·


·

·

.

ACCESSOS DIRECTES ALS TREBALLS FI DE MÀSTER (TFM) SITUATS EN RIUNET

.

Màsters oferits per la E.T.S. d'Enginyers de Camins, Canals i Ports

Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

TFM: Accés obert TFM: Accés tancat


Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil

TFM: Accés obert TFM: Accés tancat


Màster Universitari en Enginyeria Ambiental

TFM: Accés obert TFM: Accés tancat


Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme

TFM: Accés obert TFM: Accés tancat

.

Màsters oferits per departaments

Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

TFM: Accés obert TFM: Accés tancat


Màster Universitari en Enginyeria del Formigó

TFM: Accés obert TFM: Accés tancat


Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

TFM: Accés obert TFM: Accés tancat

.EMAS upv