Arquitectura bioclimàtica

Intervenció de Jaume Prior i Llombart