La importància de l’educació superior en la societat actual

Intervenció de M. Teresa Forner i López