Dinàmica, taller de projectes

Intervenció de Vicky Fuster Mascarell