El vessant sociològic del turisme

Intervenció de J. Carles Cambrils