La crisi econòmica

Intervenció de Joan Josep Senent i Moreno