Precedents i perspectives de la globalització

Intervenció de Rafa Company i Mateo