Mapa sanitari

Intervenció de Vicent Tortosa, cap de secció del Servei d'Assegurament Sanitari.