Carmina Cortés, professora en les assignatures de Documentació General i Anàlisi i Llenguatges Documentals.