Taller de poesia

Estel Juliá, diplomada en Gestió i Administració Pública per la UPV