Núm. DICTAT
TÍTOL DEL DICTAT
LECTURA SEGUIDA
LECTURA PAUSADA
TRANSCRIPCIÓ DE LA LECTURA
1
HEDONISME
2
LA CIUTAT DE VALÈNCIA
3
MIRAR LA TELE
4
L'ERA DE LA PUBLICITAT
5
L'OBSESSIÓ
6
EL PLAER
7
ELS DISSIDENTS
8
EL FINAL DE L'ESTIU
9
L'ENVELLIMENT
10
LES ESTACIONS A ROMA
11
KEOPS
12
UN HOTEL A BOMBAI
13
UN COL·LEGI DE CAPELLANS
14
UNA FOTOGRAFIA
15
LES TORRES COLOMER
16
UNA ESCRIPTORA
17
LA LLUM
18
EN UN MOLL DE LONDRES
19
PENÍSCOLA
20
DICTAR EL GUST