Núm. DICTAT
TÍTOL DEL DICTAT
LECTURA SEGUIDA
LECTURA PAUSADA
TRANSCRIPCIÓ DE LA LECTURA
1
VOCALISME. (es i os obertes i tancades)
2
VOCALISME. (incorreccions a, e, i)
3
VOCALISME. (incorreccions o, u)
4
SIBILANTS ALVEOLARS 1
5
SIBILANTS ALVEOLARS 2
6
SIBILANTS PALATALS
7
OCLUSIVES
8
LA BE I LA VE
9
LA HAC I LES LATERALS
10
DÍGRAFS
11
ELS LLAGOSTOS
12
EL GRATACEL
13
PLATS D'AHIR I D'AVUI
14
GERANIS
15
LA CALOR QUE VOSTÉ DIGA
16
EL CARRO DEL SÚPER
17
ELS TANCS DE L'ASFALT
18
L'EUROPA DEL GÒTIC
19
LA SOCIETAT DE L'OCI
20
TARONGES PER INTERNET