Núm. DICTAT
TÍTOL DEL DICTAT
LECTURA SEGUIDA
LECTURA PAUSADA
TRANSCRIPCIÓ DE LA LECTURA
1
VOCALISME. (es i os obertes i tancades)
2
VOCALISME. (incorreccions a, e, i)
3
VOCALISME. (incorreccions o, u)
4
SIBILANTS ALVEOLARS 1
5
SIBILANTS ALVEOLARS 2
6
SIBILANTS PALATALS
7
OCLUSIVES
8
LA BE I LA VE
9
LA HAC I LES LATERALS
10
DÍGRAFS
11
ELS LLAGOSTOS
12
EL GRATACEL
13
PLATS D'AHIR I D'AVUI
14
GERANIS