Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


Convocatòria de beques per al programa Design Health Barcelona de Biocat

19 - Juny - 2013

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: "Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia"<viit@upv.es>

Reply-To:: <viit@upv.es>

Date:: Wed, 19 Jun 2013 10:02:12 +0200

Organization:: Universidad Politécnica de Valencia

Message-ID:: <kproi3$u7u$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
Convocatòria de beques per al programa Design Health Barcelona de Biocat


Convocatòria de beques per a la primera edició de Design Health
Barcelona (d•HEALTH)

Biocat concedirà fins a un màxim de 12 beques per a la primera edició
del programa d•HEALTH Barcelona per cobrir el 50% del cost de la
matrícula. Poden optar a aquests ajuts econòmics les persones que
reuneixin les característiques següents:
• complir els requisits d’admissió del programa d•HEALTH,
• haver superat les proves d’admissió,
• haver estat seleccionat pel comitè de selecció del programa com un
dels 4 perfils idonis per configurar els equips multidisciplinaris de
d•HEALTH, en funció dels coneixements i la trajectòria professional
aportats i les competències i les habilitats interpersonals dels
candidats, i
• no haver rebut finançament per part de cap altra entitat, pública o
privada, per participar en aquest programa.
Excepcionalment, aquesta beca podria ser de fins al 100% del cost de la
matrícula si la persona interessada acredita els mèrits acadèmics i les
habilitats necessàries per haver aconseguit algun dels ajuts dels
programes de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR): FI, BE o BP*. En el cas de rebre més de 6 sol•licituds que
compleixin aquest requisit, el comitè de selecció del programa
determinarà quines rebran la subvenció del 100% en funció dels
coneixements, la trajectòria professional, les competències i les
habilitats interpersonals dels candidats.
Com sol•licitar la beca
Cal que ens enviïs el més aviat possible un correu a
admissions-dhealth@moebio.org indicant la data de naixement i la
formació acadèmica i explicant els motius i la necessitat personal que
et mouen a sol•licitar la beca. Paral•lelament, has de completar i
enviar el formulari d'admissió al programa abans del dia 24 de juny de 2013.

Selecció i comunicació
Les beques seran determinades pel comitè de selecció del programa
d•HEALTH Barcelona en la sessió que es farà el dia 11 de juliol i es
comunicaran en aquesta pàgina web de Biocat, així com de forma
individual a tots els sol•licitants per correu electrònic.
La concessió d’aquestes beques està subjecta a la normativa fiscal
aplicable.
Finançament de la matrícula
A banda de les beques, per als alumnes interessats, Biocat ha negociat
amb una entitat bancària condicions avantatjoses de finançament del cost
de la matrícula del programa. Si vols més informació, envia’ns un correu
a info@moebio.org
Design Health Barcelona: la inspiració d'Stanford
d•HEALTH Barcelona és un programa formatiu pioner per impulsar la
innovació, en el qual les necessitats reals de l’entorn hospitalari
esdevenen la base de noves tecnologies per millorar la qualitat de
l'atenció als pacients. Inspirat en els prestigiosos programes Stanford
Biodesign Fellowship i FutureMed (Singularity University), d•HEALTH és
el programa insígnia de Moebio, la nova aposta de Biocat per
desenvolupar el talent emprenedor en el sector de la salut i les
ciències de la vida.
Començarà el proper mes de setembre i està adreçat a postgraduats amb
estudis de medicina, biociències, enginyeria, economia o disseny que
vulguin fer un canvi o donar impuls a les seves carreres a través de
l’emprenedoria en el sector de la salut.
Durant vuit mesos, els alumnes admesos treballaran en equips
multidisciplinaris de quatre persones que seguiran junts un procés que
s’inicia amb la immersió en un hospital —Clínic de Barcelona, Sant Joan
de Déu i Guttmann— per detectar necessitats reals, segueix amb el
disseny i prototipatge d’un nou producte o servei, i es clou amb
contactes amb inversors per finançar el projecte. Al llarg del procés,
els alumnes adquiriran coneixements en medicina i desenvolupament de
negoci i capacitació en àrees com design thinking o lideratge creatiu a
través d’un seguit de classes i tallers impartits per més de 50
especialistes internacionals.
Pots seguir el programa a Twitter @moebiobarcelona amb l'etiqueta
#dHEALTHBcn.
* FI-DGR (programa AGAUR destinat a universitats, centres de recerca i
fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador
novell), BE-DGR (programa AGAUR per a estades de recerca a l'estranger)
i BP-DGR (programa Beatriu Pinós).
 Universitat Politècnica de València