[Previous] [Next] TaulerUPV.novetats Febrer 2013 Dia 11 Buscar
=?iso-8859-1?Q?Anuncio_del_Tribunal_calificador_del_proceso_de_promoci=F3?=
Newsgroups: UPV.novetats
From: "RRHH. Concursos, oposiciones y plantillas PAS" <rrhh.coppas@upv.es>
Date: Mon, 11 Feb 2013 11:42:34 +0100
Organization: U.P.V.
Message-ID: <kfahvb$j02$1@merope.cc.upv.es>
References: <kfahvb$ivv$1@merope.cc.upv.es>
This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_000D_01CE084C.E2158180
Content-Type: text/plain;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Con el fin de que se proceda a su m=E1xima difusi=F3n y publicaci=F3n en =
los tablones de anuncios de esta Universitat Polit=E8cnica de =
Val=E8ncia, se comunica que se encuentra publicada en la p=E1gina Web =
del Servicio de Recursos Humanos, cuya direcci=F3n es: =
http://www.upv.es/rrhh/

 (Personal de Administraci=F3n y Servicios / Selecci=F3n y Provisi=F3n / =
Personal Funcionario), los siguientes anuncios:

=20

=A7      ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DEL =
PROCESO ESPEC=CDFICO DE PROMOCI=D3N INTERNA PARA ACCEDER AL GRUPO C, =
SUBGRUPO C1, SECTOR ADMINISTRACI=D3N ESPECIAL, OFICIAL DE DEPORTES, EN =
APLICACI=D3N DE LA DISPOSICI=D3N ADICIONAL CUARTA DEL DECRETO 33/1999, =
DE 9 DE MARZO, DEL GOBIERNO VALENCIANO, DE ESTA UNIVERSITAT =
POLIT=C8CNICA DE VAL=C8NCIA..

=20

=20

Servicio de Recursos Humanos

Concursos, oposiciones y plantillas PAS

Tel=E9fono 963879879

Web: http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/676956normalc.html
------=_NextPart_000_000D_01CE084C.E2158180
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-1">
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.17117" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD><FONT face=3DArial><FONT size=3D2>
<BODY>
<DIV>
<DIV>
<P class=3DMsoBodyText style=3D"MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Con el fin de que se =
proceda a su=20
m=E1xima difusi=F3n y publicaci=F3n en los tablones de anuncios de esta =
Universitat=20
Polit=E8cnica de Val=E8ncia, se comunica que se encuentra publicada en =
la p=E1gina Web=20
del Servicio de Recursos Humanos, cuya direcci=F3n es:=20
http://www.upv.es/rrhh/<?xml:namespace prefix =3D o ns =3D=20
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: =
justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3D2><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>(Personal de Administraci=F3n y =
Servicios /=20
Selecci=F3n y Provisi=F3n / Personal Funcionario), los siguientes=20
anuncios:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: =
justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: Arial"><o:p><FONT =
size=3D2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoBodyText=20
style=3D"MARGIN: 0cm 0cm 3pt 35.7pt; TEXT-INDENT: -17.85pt; mso-list: l0 =
level1 lfo1; tab-stops: list 35.45pt"><FONT=20
face=3DArial><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Wingdings; =
mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: =
Wingdings"><SPAN=20
style=3D"mso-list: Ignore">=A7<SPAN style=3D"FONT: 7pt 'Times New =
Roman'"><FONT=20
size=3D2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN></SPAN>=
<SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-FAMILY: =
Arial">ACUERDO=20
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DEL PROCESO =
ESPEC=CDFICO DE=20
PROMOCI=D3N INTERNA PARA ACCEDER AL GRUPO C, SUBGRUPO C1, SECTOR =
ADMINISTRACI=D3N=20
ESPECIAL, OFICIAL DE DEPORTES, EN APLICACI=D3N DE <?xml:namespace prefix =
=3D st1 ns=20
=3D "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName =
w:st=3D"on"=20
ProductID=3D"LA DISPOSICI=D3N ADICIONAL"><st1:PersonName w:st=3D"on"=20
ProductID=3D"LA DISPOSICI=D3N">LA DISPOSICI=D3N</st1:PersonName>=20
ADICIONAL</st1:PersonName> CUARTA DEL DECRETO 33/1999, DE 9 DE MARZO, =
DEL=20
GOBIERNO VALENCIANO, DE ESTA UNIVERSITAT POLIT=C8CNICA DE =
VAL=C8NCIA..</SPAN><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: =
Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: =
justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: Arial"><o:p><FONT =
size=3D2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT =
face=3DArial=20
size=3D2>&nbsp;</FONT></o:p></P>
<P class=3DMsoBodyText style=3D"MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><A =
name=3D_MailAutoSig><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Servicio de Recursos=20
Humanos<o:p></o:p></SPAN></A></P>
<P class=3DMsoBodyText style=3D"MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-bookmark: _MailAutoSig"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Concursos, oposiciones y =
plantillas=20
PAS<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=3DMsoBodyText style=3D"MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-bookmark: _MailAutoSig"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Tel=E9fono <st1:phone =
w:st=3D"on"=20
o:ls=3D"trans">963879879</st1:phone><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P><SPAN=20
style=3D"mso-bookmark: _MailAutoSig"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: =
'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES; =
mso-bidi-language: AR-SA">Web:=20
</SPAN></SPAN><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: =
'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES; =
mso-bidi-language: AR-SA"><A=20
href=3D"">http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/676956normalc.html</A></SPA=
N></DIV></DIV></BODY></HTML></FONT></FONT>

------=_NextPart_000_000D_01CE084C.E2158180--

[Previous] [Next] TaulerUPV.novetats Febrer 2013 Dia 11 Buscar