Diferència de potencial entre dos punts

Donada la branca de la figura, la diferència de potencial entre A i B, VAB = VA- VB, es calcula com a

VAB = VA-VB = S IR - S e

Amb els criteris següents:

VAB. Es recorre la branca de A a B.

I. Negativa si va de B a A.

e. Cada e porta el signe del born per on s'ix en anar de A a B.